Dades personals
  Dades del pare/mare o tutor actuant en nom del seu fill/a o tutelat/da:
  Descàrrega el document pdf a continuació i una vegada emplenat amb les dades sol·licitades, adjunta'l en aquest formulari.

  DESCARREGAR PDF

  Dades del professor:
  Dades de l’escola:
  Com has conegut el programa Explainers de CosmoCaixa?

  Per què vols ser un Explainer a CosmoCaixa?

  Descriu breument els teus hobbies (si algun d’ells t’exigeix moltes hores a la setmana o podria interferir amb el teu compromís amb el programa, explica-ho)

  Saps ja que vols estudiar? Per què?

  A banda del català i castellà , parles altres llengües? Quines?